Doelstellingen

Ons doel, onze visie om u te ondersteunen
Waarom een vereniging?

Onze vereniging.Samen sterk.

Vorming

Permanente vorming.We blijven altijd op de hoogte.

Participatie

Participatie.Deel uitmaken van externe raden.

doelstellingen zelfstandig thuisverpleegkundigen

Onze doelstellingen.

We nemen uw persoonlijke verzorging serieus.

Onder impuls van de VBZV (Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandig Verpleegkundigen vzw) werden overal in het land 'kringen' opgericht... krachten gebundeld! Onze beroepsvereniging telt momenteel 2800 leden.

Sedert 1987 bestaat onze kring: Kring zelfstandig verpleegkundigen regio Midden-West-Vlaanderen vzw. Binnen de Vlaamse Gemeenschap nemen wij 68% van de thuisverpleging voor onze rekening en zijn we uitgegroeid tot een volwaardige partner binnen de thuiszorg.

Zelfstandig verpleegkundigen werken samen met de huisarts, kinesitherapeut, apotheker, ziekenhuizen, OCMW's, professionele organisaties en mantelzorgers met als gemeenschappelijk doel de 'thuiszorg voor de patiënt tot een zinvol gestructureerd geheel te maken en de patiënt te benaderen in zijn totaliteit'. Zelfstandig verpleegkundigen bieden verzorgen aan in verhouding tot de zorgbehoefte en verzekeren een continue geïndividualiseerde zorg.

Door permanente vorming, georganiseerd door o.a. de lokale kring, de VBZV en hogescholen, blijven de zelfstandig verpleegkundigen op de hoogte van alles wat met gezondheidszorg te maken heeft. We garanderen dan ook een hoge kwaliteit van verzorging en begeleiding van de patiënt.

Wij werken voor alle ziekenfondsen en passen de officiële RIZIV tarieven toe.

Om de structurele en algemene problemen binnen de thuiszorg aan te pakken is overleg op lokaal en regionaal niveau nodig zodat de kwaliteit van de geboden dienstverlening gewaarborgd is en bewaakt wordt. Dit overleg gebeurt in gemeentelijke overlegmomenten en in het alles overkoepelende SEL Midden-West-Vlaanderen met de 6 LAS-punten. Binnen die organisaties is telkens een zelfstandig verpleegkundige actief om de belangen van de patiënten en van onze groep te behartigen. Er is tevens samenwerking met het LMN (lokaal mutidisciplinair netwerk West-Vlaanderen). Ook in andere verenigingen zijn de zelfstandig verpleegkundigen actief: o.a. in het netwerk palliatieve zorgen, LOGO's, werkgroepen i.v.m. dementie, psychiatrische thuiszorg, kontakten met ziekenhuizen, e.a.

Wij stellen de patiënt zelf centraal waardoor zijn keuzevrijheid een doorslaggevende rol speelt in de thuiszorg. Om te voldoen aan de plaatselijke behoeften en de patiënt de kans te geven te kiezen voor een persoonlijke en kwalitatief hoogstaande thuisverpleging stellen wij u hierbij graag de zelfstandig verpleegkundigen voor binnen uw regio.

DE ZELFSTANDIG VERPLEEGKUNDIGE, UW PARTNER IN DE THUISZORG!

Op zoek naar een zelfstandig verpleegkundige? Vind ze hier.